top of page

BEDÖMNINGSKRITERIER
FÖR SVENSKA MÄSTERSKAPEN I BLOMSTERDESIGN 2023 

OBS! Materialanvändning står både under komposition och idé. Detta för att det i förhållande till komposition kan vara bra materialanvändning, utan att det behöver vara det i förhållande till idé och tvärtom. Därav bedömning på två kriterier.

KOMPOSITION

 

Poängsättning 0-25

 • Helhet

 • Optisk balans 

 • Form 

 • Linjespel 

 • Proportioner 

 • Materialanvändning 

 • Rytm

 • Textur

 • Stilart

FÄRG

Poängsättning 0-25

 • Harmoni:

         - Dominans

         - Färgklang

 • Användning av kontraster

 • Färgutbyggnad :

        - Ton
        - Valör

        - Kulör

 • Färggruppering/fördelning

IDÉ

Poängsättning 0-25

 • Materialval/användning

 • Originalitet/nytänkande

 • Tema: 

       - Hänsyn
       - Värdering

      - Utnyttjande

      - Tolkning

TEKNIK

Poängsättning 0-25

 • Varubehandling

 • Hållbarhet 

 • Fasthet

 • Bindställe 

 • Tråd/ lim/ tejp 

 • Vattenpåfyllnad 

bottom of page